Business Transparency

Datavraagstukken en dataproblemen vertalen naar waardevolle informatie voor het verkrijgen van betrouwbare en nieuwe inzichten in bedrijfsvoering is ons uitgangspunt. Aangevuld met de kennis van uw databronnen en de bedrijfskritische IT-omgevingen (infrastructuur plus applicaties) bieden wij een bijzondere propositie.

Informatie Integratie & Governance

Vanuit onze business unit Business Transparency ondersteunt Advanced Programs bedrijven met het in kaart brengen van businessprocessen en bijbehorende datastromen. Het ontsluiten van bronnen ligt aan de basis van alle verdere activiteiten op het gebied van dataverwerking, data warehousing, data-exploratie en Business Analytics.

Bronnen die bij veel bedrijven in grote verscheidenheid en diversiteit te vinden zijn, bevatten een schat aan data. Op de juiste wijze ontsluiten en dit in de context kunnen zien van de bedrijfsprocessen, geeft een veelheid aan nieuwe inzichten en mogelijkheden om de business aan te sturen.

Lees verder >

Applicatiemanagement Advanced Programs

Business Analytics

Gestart vanuit het geloof dat legacy-data bij onze klanten veel meer bij kan bijdragen in de besluitvorming dan tot voor kort werd ervaren, heeft Advanced Programs zich gericht op het ontwikkelen van strategische samenwerkingsverbanden die zich specifiek richten op het visualiseren van data.

De samenwerking met SAS VA (best of breed visual analytics software) en Synerscope (gespecialiseerd in deep dive analytics) laten de waarde van legacy-data zeker in combinatie met vele andere databronnen voor zich zelf spreken. Voor Advanced Programs ligt de uitdaging in het organiseren en managen van alle databronnen.

Lees verder >

Applicatie Migratie en Integratie

Advanced Programs volgt de ontwikkelingen in de markt en adopteert die technologieën die wij wezenlijk achten voor het bouwen van hybride applicatie-omgevingen. Door voortschrijdende technologie is het ontsluiten van applicatielandschappen niet langer beperkt tot een wens maar een actueel en serieus thema geworden.

Lees verder >

Data Virtualisatie, de kracht achter ons Data Platform

Onze Data Platform oplossing is gebaseerd op het concept van Data Virtualisatie. Data Virtualisatie maakt het mogelijk om één omgeving te creëren waarin gebruikers realtime kunnen beschikken over data uit databases, bestanden, data warehouses, big data, hadoop, social media, API data én cloud. Met Data Virtualisatie is het mogelijk om snel en flexibel over al deze data te beschikken.

Lees verder >