Informatie over de IT dienstverlener - Advanced Programs

Advanced Programs richt zich op de ondersteuning van de bedrijfskritische processen van bedrijven met ICT-oplossingen en diensten. Variërend van 24/7 Managed Services-ondersteuning van essentiële ICT-omgevingen, tot het uitvoeren van projecten gericht op datamanagement, applicatiemodernisering en -ontwikkeling. Kenmerkend voor al onze dienstverlening is dat we altijd focussen op het leveren van business value. We streven naar partnership in de relatie met onze opdrachtgevers en de rol van Trusted Advisor ligt verankerd in onze strategie.

De breed inzetbare Managed Services dienstverlening, de oorsprong van Advanced Programs, heeft geleid tot sterke posities in o.a. de financiële- en verzekeringssector, retailmarkt en logistieke dienstverleners en bedrijven die zich richten op de leisure markt. In de loop van de ontwikkeling van het bedrijf zijn sterke datamanagement en applicatieservices proposities ontwikkeld, die zich richten op het creëren van specifieke business value.

Onze visie

Wij maken mogelijk wat u wilt bereiken. Door goed te luisteren naar uw behoeften, komen we samen tot de IT-oplossing die het best past. Wat ons bijzonder maakt is onze focus op kennis en onze betrokkenheid. Verschillende disciplines werken samen als een team en versterken elkaar. Wij laten ICT altijd stabiel en betrouwbaar werken, maken data inzichtelijk en zorgen zo voor de wendbaarheid die nodig is om snel op verandering in te spelen.

Manier van werken

Advanced Programs is kennisgedreven. Zo reserveren we elke vrijdag tijd voor een kennis- en ontwikkeldag. Daarnaast heerst er bij ons een sterk familiegevoel en een zeer bevriende groepsdynamiek. We zijn betrokken en gaan tot het uiterste om u te helpen doelen te bereiken. We werken vanuit een zorgvuldige, doordachte strategie en zijn bekend met bewezen effectieve methoden als waterval, scrum & agile, en ITIL. Maar we zijn ook pragmatisch ingesteld. We houden van concrete actie, de mouwen opstropen. Centraal in de samenwerking met onze opdrachtgevers staan begrippen als betrokkenheid, vertrouwen, waardering en respect.

Waarom klanten voor ons kiezen 

Marc Engel, Ludoma: “Advanced Programs voegde in een half jaar tijd enorme waarde toe aan onze business door de bestaande omgeving door te ontwikkelen en te moderniseren. Ze hebben zich echt verdiept in onze business. We hebben een grote stap voorwaarts gezet.”

René Ruger, Xenos: “Advanced Programs nam de tijd voor een grondig assessment maar ging wel snel aan de slag. Ze zijn erg oplossingsgericht. Ze doen dingen dus niet blind maar weloverwogen. Zo hebben ze bij ons de IT-basis op orde gebracht, waardoor wij klanten beter van dienst kunnen zijn.”

Onze meerwaarde

De ontwikkeling van de mensen van Advanced Programs maakt ons waardevol voor klanten. Je kunt zeggen dat we door onze betrokkenheid, de klantgerichtheid en de manier waarop we samenwerken met elkaar en onze klanten, anders zijn dan andere IT-dienstverleners. Samen zijn we tot veel in staat mede door onze open, ondernemende werkhouding. De resultaten en de jarenlange samenwerking met klanten maken ons trots en maakt ons werk betekenisvol. De kernwaarden van Advanced programs zijn dan ook als volgt samen te vatten:

  1. Klantgedreven: Klantgericht, betrokken, ondernemend.
  2. Teamgedreven: Open houding met collectief verantwoordelijkheidsgevoel.
  3. Prestatiegedreven: Samenwerking gebaseerd op kennis, ervaring, vertrouwen en trots.

Onze klanten

Management Team

Ruud Vodegel, Albert Roosenbrand en Erwin Wolters vormen het Management Team van Advanced Programs. Zij hebben veel ervaring in IT. Met Applicatie Ontwikkeling en Managed Services dienstverlening als belangrijke rode draad door de historie van Advanced Programs, hebben zij als doel de organisatie verder te ontwikkelen rondom innovatieve gebieden. Uiteraard met behoud van alle waardevolle opgebouwde kennis en ervaring.
Ruud Vodegel

Als CEO eindverantwoordelijk voor het uiteenzetten van de bedrijfsstrategie – missie en visie – en het onderhouden van C-level contacten bij commerciële trajecten.

Een “Community builder”. Door zijn grote passie voor IT, is hij vooral geïnteresseerd in de continue verandering binnen IT en het zoeken naar kansen om daarmee business value te creëren. Daarbij staat vooral de mens centraal, in de ontwikkeling van de eigen organisatie en het aangaan van langdurige klantrelaties.

Albert Roosenbrand

Als COO verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van de operatie en het (door) ontwikkelen van haar medewerkers en de dienstverlening.

Zijn motto: “Building organizations to facilitate growth”. Continue aandacht om IT niet als doel te zien, maar als middel om de business te ondersteunen. Hij heeft een scherp oog voor de organisatie, processen en het bij elkaar brengen van professionals, om voor klanten het beste te bieden om hun business te ondersteunen.

Erwin Wolters

Als CCO verantwoordelijk voor het business development beleid. Bepaalt, in samenspraak met de CEO en COO, de bijbehorende activiteiten en geeft hier zelf uitvoering aan.

“Bridging the gap” – Erwin is een ervaren Business Development Executive, met als doel innovatieve IT gedreven proposities te formuleren, passend bij de behoeften van de business van de klant. Met passie zet hij de innovatie gedreven onderwerpen – zoals ‘de meerwaarde van data’ en ‘de kracht van applicatie vernieuwing’ – op de agenda’s van directies.

Raad van Advies

Monique Coebergh

Ruim 2 jaar vervult Monique een zeer actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling van Advanced Programs. Zij heeft ruime ervaring in het aansturen van teams en op het gebied van IT transformatie. Zij is gekend als een mensgerichte, ondernemende en verbindende leider met een brede ervaring in IT oplossingen en transformatie processen.

Patrick van Gent

Sinds 2012 heeft Patrick zich verbonden aan Advanced Programs. Met zijn ervaring als entrepreneur en enorme staat van dienst in IT, is Patrick een zeer waardevol klankbord voor Advanced Programs en vooral een belangrijk adviseur om Advanced Programs te begeleiden in het zetten van de volgende stap.