Application Life Cycle Extension for Legacy - Advanced Programs

Application Life Cycle Extension for Legacy

Veel organisaties maken nog gebruik van zogenaamde legacy systemen en staan daarmee voor de vraag: ‘Nemen we afscheid van het platform en wanneer is het geschikte moment?’ Soms voelen zij zich noodgedwongen doordat het IT-team wijzigt waardoor belangrijke kennis uit de organisatie verdwijnt of doordat zij (soms onterecht) denken dat het systeem de organisatie beperkt. Als specialist van IBM Power Systems biedt Advanced Programs verschillende oplossingen om de levensduur van applicaties duurzaam te verlengen en functionaliteiten uit te breiden.

Bij de term legacy denken veel mensen aan verouderd, niet meer van deze tijd. Dat hoeft niet waar te zijn. IBM Power Systems omgevingen worden bijvoorbeeld vaak onder legacy geschaard, maar deze omgevingen zijn nog steeds actueel, betrouwbaar en robuust. Ook doordat IBM de komende jaren blijft investeren in de ontwikkeling van het systeem. Organisaties hebben dan ook goede redenen om juist wel gebruik te blijven maken van dit systeem. Zeker omdat migratieprojecten vaak duurder en risicovoller zijn dan investeringen in bestaande systemen. Bovendien biedt Advanced Programs verschillende oplossingen om de levensduur van het systeem duurzaam te verlengen en zoveel mogelijk te halen uit de reeds gedane investeringen.

Aanpak

Eerst bespreken we met onze klanten zaken als: welke functionaliteiten moeten worden toegevoegd of waarin wordt de organisatie beperkt. Onze specialisten hebben meer dan 25 jaar expertise met IBM-systemen, maar hebben ook kennis van AIX, Linux en low-code platformen. Zij delen graag hun kennis om samen met de klant de beste oplossing te vinden. In principe geldt dat IBM Power Systems weinig beperkingen kent en nog volop doorontwikkeld kan worden met de juiste, actuele kennis en expertise van het systeem. Maar soms wil een organisatie meer vernieuwing en flexibiliteit inbouwen en is het nodig om geheel of gedeeltelijk over te gaan naar een nieuw platform. Op de markt zijn verschillende low-code ontwikkelplatformen die zo’n overstap laagdrempelig maken. Desgewenst kan het IBM i systeem zelfs geïntegreerd worden met een low-code platform zodat u direct toegang heeft tot uw ‘oude’ applicaties en data vanuit een nieuw, modern platform.

Albert Roosenbrand Managed ServicesAlbert Roosenbrand – COO

 

“IBM Power is een extreem stabiel platform met lage onderhoudskosten en nog volop in ontwikkeling. De roadmap voor het IBM Power i platform is tot 2030 door IBM uitgezet en zal zeker verder worden doorgetrokken. Wel blijft de user interfase niet ‘responsive’ en gebaseerd op de groene schermen. Dit zorgt ervoor dat veel organisaties op zoek zijn naar vernieuwing en een manier om afscheid te kunnen nemen van de groene schermen en functionaliteiten uit te kunnen breiden. Met onze oplossingen kunnen organisaties vandaag al met de vernieuwing starten.”

Oplossing

  • Grofweg ziet Advanced Programs vier opties:Behouden en doorontwikkelen van het IBM Power Systems platform. Als specialist van IBM Power Systems ontwikkelen wij nieuwe functionaliteiten voor u op IBM i. Maatwerkapplicaties ontwikkelen we over het algemeen in COBOL en/of RPG. RPG is een ontwikkeltaal die nog volop wordt doorontwikkeld door IBM.*
  • Behouden van IBM Power Systems als strategisch platform én overzetten van bepaalde functionaliteiten naar standaard software (niet IBM i).*
  • Behouden van IBM Power Systems als strategisch platform én onderbrengen van bepaalde functionaliteiten op een nieuw, modern low-code ontwikkelplatform.
  • Uitfaseren van IBM Power Systems en alle functionaliteiten overzetten naar standaard software of een low-code ontwikkelplatform.

* Aanvullend kunnen organisaties kiezen om hun eigen hardware in de Cloud onder te brengen, eventueel in een ‘pay per use’ model.

Onze dienstverlening

Iedere opdracht beginnen we met een analyse van uw IT-omgeving om inzicht te krijgen welke oplossingen voor uw bedrijf het meest geschikt zijn. Om snel en grondig inzicht te krijgen in de toekomstbestendigheid van uw legacy systeem, kunt u desgewenst onze 5×5 scan gebruiken. Aan de hand van 5 aspecten brengt u daarmee inzichtelijk of uw systeem zowel voor de business als IT de komende 5 jaar toekomstbestendig is en zo niet, welke oplossingen nodig zijn. Vervolgens denken we vanuit uw wensen en mogelijkheden mee hoe u meer flexibiliteit of vernieuwing kunt inbouwen. Vervolgens bepalen we samen de werkwijze. Bovendien kunnen we meedenken over beheer en applicatiemanagement als ook over innovatieve oplossingen voor data analyse en data science.

Vragen of meer informatie?

Wilt u de levensduur van uw applicaties verlengen, of bespreken wat onze oplossingen voor uw business kunnen betekenen? Neem dan contact op met Albert Roosenbrand via albert.roosenbrand@advancedprograms.nl of bel naar 088 – 400 2300. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Informatie aanvragen Advanced Programs
Application Life Cycle Extension for Legacy

Als expert van IBM Power i-Series heeft Advanced Programs de officiële Managed Services Partner status gekregen van IBM.

[contact-form-7 id=”3490″ title=”Whitepaper Application Life Cycle Extension for Legacy”]