Applicaties werken aanvankelijk vaak goed, maar na verloop van tijd kunnen performance-problemen ontstaan. De kans is groot dat gebruikers ontevreden worden en de software links laten liggen, met alle gevolgen van dien. Dit valt te voorkomen door efficiënt SQL-serverbeheer. In deze blog leest u meer over hoe u hier stappen in kunt zetten.

Veel organisaties hebben te weinig oog voor het belang van goed SQL-serverbeheer. IT-teams richten zich op de operationele kant, op de functionaliteiten van applicaties. Maar aandacht voor de SQL-database is nodig, omdat die een essentieel onderdeel is van elk systeem.

Het risico van vertraging: ontevreden medewerkers en klanten

De SQL-database is vergelijkbaar met een aorta. Deze levensader kan langzaam dichtslibben, naarmate meer gegevens in de database liggen opgeslagen. Dat scenario is reëel, want zodra iemand een applicatie gebruikt, wordt deze database voortdurend aangeroepen. Om er informatie uit te halen, om veranderingen in gegevens aan te brengen, en om nieuwe toe te voegen. Zoals gezegd, is de kans groot dat ze afhaken als de prestaties afnemen. Een trage werking heeft ook impact voor gekoppelde systemen, waardoor allerlei bedrijfsprocessen in de knel komen. Dat heeft directe gevolgen voor klanten, partners en toeleveranciers, die nu langer moeten wachten op producten en diensten.

Het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor deze database, en de inrichting ervan op orde te hebben. Dat is de beste garantie dat applicaties aan verwachtingen van gebruikers blijven voldoen. Bovendien is dan zeker dat data veilig en correct worden opgeslagen, bruikbaar en in lijn met privacywetgeving.

Efficiënt beheer vraagt om specifieke kennis

Het optimaliseren van een database is een aparte competentie en vraagt om specialistische kennis. Niet iedere organisatie kan of wil daarover beschikken, wat een goede reden is om een partner in te schakelen. SLTN Advanced Programs is een partij die veel ervaring heeft met het beheer van SQL-server-omgevingen. Behalve voor de technische aspecten heeft SLTN Advanced Programs ook oog voor de functionele en omgevingsaspecten. Alles is gericht op het toevoegen van businesswaarde, wat applicaties effectiever maakt.

Eerste stap op weg naar verbetering: een assessment

De aanpak van SLTN Advanced Programs begint met een assessment. Om prestaties te kunnen verbeteren, moet eerst de huidige situatie helder zijn. Dankzij door ons ontwikkelde tools ontstaat een beeld van onder meer de inrichting, beveiliging en gedrag van de omgeving. Hierdoor komen ook knelpunten aan het licht, die een goede performance in de weg staan. Verder zijn interviews met gebruikers onderdeel van het assessment. Soms lijken systemen prima te presteren, maar ervaren gebruikers iets anders.

SLTN Advanced Programs legt de bevindingen vast in een actieplan, met daarin onder meer een beschrijving van alle risico’s en de mogelijke remedie. Hierbij hoort tevens een inschatting van de investering die nodig is om een toekomstbestendige basis te leggen, zonder performance-issues.

Wilt u meer weten over dit assessment? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.