Kritische bedrijfssystemen moeten altijd werken, zodat uw medewerkers altijd en overal de applicaties kunnen gebruiken die ze nodig hebben om hun werk te doen. Als dat niet zo is, is de impact enorm. Proactief technisch beheer voorkomt verstoringen. Steeds meer organisaties besteden dit werk geheel of gedeeltelijk uit. Dat geeft rust, bespaart kosten en zorgt ervoor dat uw mensen weer toekomen aan innovatie.

Het IT-speelveld wordt steeds breder door ontwikkelingen als cloud computing, data platformen en low-code platformen. Moderniseren is nodig om niet achterop te raken. Het is een uitdaging om binnen de eigen organisatie kennis van al die toepassingen op peil te houden. Vanwege het hoge tempo waarin veranderingen worden doorgevoerd, maar ook omdat de IT-capaciteit vaak beperkt is.

Het kost ook alsmaar meer tijd om een uitdijend landschap te beheren. Dit werk is cruciaal om ervoor te zorgen dat applicaties beschikbaar blijven. Daarnaast vraagt het toenemend aantal cyberaanvallen steeds meer aandacht. Die vormen niet alleen een rechtstreekse bedreiging voor de beschikbaarheid van applicaties. Het gevaar bestaat ook dat gevoelige data op straat komt te liggen. Een hack heeft grote (financiële) impact in de vorm van boetes, productieverlies en reputatieschade.

Uitbesteden zorgt voor grip en rust: er komt tijd vrij voor wat écht belangrijk is
Door al deze factoren besteden IT-mensen steeds meer tijd aan de instandhouding van IT en steeds minder aan wat echt belangrijk is: vernieuwing van de business. Geheel of gedeeltelijk uitbesteden van technisch beheer is de oplossing om deze verhouding om te keren. Een partner die uw omgeving proactief beheert, helpt u om in control te zijn. De zekerheid dat functionaliteit altijd beschikbaar is geeft rust.

Advanced Programs: ervaren partij met aantoonbare kennis van zaken
Advanced Programs is een ervaren partij die enorm veel investeert in kennis. Medewerkers besteden zo’n 15 procent van hun werktijd aan educatie en beschikken over de juiste certificeringen. Daardoor zijn ze op de hoogte van alle ontwikkelingen en weten wat er nodig is om systemen als IBM Power Systems (IBM i – AIX), Linux (Red Hat) en Microsoft Azure optimaal te laten presteren.

Door deze systemen 24×7 te monitoren verhelpen ze knelpunten nog voor ze voor verstoring zorgen. Dus niet ingrijpen op het moment dat bijvoorbeeld alle schijven al vol zijn, maar vroegtijdig signaleren dat de grens van storage in zicht komt en actie ondernemen.

Ook zorgt Advanced Programs voor een beter gemanagede omgeving door dingen slimmer te doen. Bijvoorbeeld door repetitieve beheerstaken te automatiseren met het Red Hat Ansible automationplatform. Daardoor kan bijvoorbeeld patchwerk eenvoudig worden uitgevoerd, terwijl de kans op fouten afneemt. De kwetsbaarheid voor cyberaanvallen neemt hierdoor af.

Expertise vanuit een shared team
De Managed Services organisatie van Advanced Programs werkt met shared teams. Dit betekent dat ze meerdere klanten bedienen. Daardoor is het mogelijk een gunstige prijs-kwaliteitverhouding te bieden.

Tot slot is Advanced Programs een Nederlands bedrijf. Het zit letterlijk dichtbij. Dienstverlening wordt afgestemd op uw uitdagingen. Prestatieafspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement of SLA. De experts van Advanced Programs doen vanuit hun betrokkenheid echter graag een stap extra. Samen met u gaan ze voor de hoogst mogelijk beschikbaarheid en de beste performance. Advanced Programs gelooft in partnership en gaat niet alleen klantgedreven te werk maar, ook zeer teamgedreven en prestatiegedreven.

Wilt u meer weten over wat Advanced Programs voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.