Op 28 januari heeft Advanced Programs opnieuw de ISAE3402 type-2 assurance verklaring ontvangen van Duijnborgh Audit. ISAE3402 is de norm voor Managed Service organisaties zoals Advanced Programs en is gericht op informatiebeveiliging bij de outsourcing van diensten. Met deze verklaring is aangetoond dat bij Advanced Programs de IT-security en privacy maatregelen naar behoren beheerst worden.

Onze klanten vragen in toenemende mate naar een dergelijke verklaring omdat zij en hun accountants zekerheid willen hebben dat er geen risico’s zijn wanneer bijvoorbeeld het beheer van hun systemen of applicaties is uitbesteed. Specifiek wordt er bij een ISAE3402 audit goed gekeken naar de opzet van beheerprocessen, het bestaan en de werking hiervan over een specifieke periode. Met deze ISAE3402 type-2 assurance verklaring wordt onafhankelijk bevestigd dat Advanced Programs voor het beheer van de klantomgevingen de betreffende processen naar behoren heeft ingericht en dat de gegevens van onze klanten ook in het afgelopen jaar in veilige handen zijn geweest bij Advanced Programs.