Wij zijn verheugd te mogen melden dat wij het Groeipact Common Ground hebben omarmd.

In samenwerking met o.a. onze businesspartner Data Virtuality willen wij op deze wijze ons steentje bijdragen aan dit initiatief van VNG en de Nederlandse overheid.

Gemeenten hebben behoefte aan een nieuwe, moderne en gezamenlijke informatievoorziening voor gegevensuitwisseling, tussen gemeenten, ketenpartners en leveranciers.

Om de Common Ground-visie te realiseren bundelen zij hun krachten om snel en flexibel te innoveren o.a. op het gebied van data integratie.

Common Ground is een grote stap naar een open en transparante overheid.