Hoe zorg je dat klantinformatie continu inzichtelijk en beschikbaar is? En dat verkoopteams de klantinformatie op iedere gewenste locatie in kunnen zien en delen met klanten? Voor deze uitdaging stond een internationale groep producenten van beveiligingssystemen met een rijk klantportfolio. Advanced Programs ontwikkelde voor deze klant met Tableau een dashboard waarin verschillende klantgegevens én stuurinformatie visueel aantrekkelijk gepresenteerd staan. Daarnaast is het dashboard een platform voor klantinzicht en data analytics.

Klantvraag

Mede door verschillende bedrijfsovernames heeft onze klant een rijk portfolio met verschillende product-marktcombinaties. Bovendien komen daar steeds weer nieuwe, innovatieve toepassingen en producten bij. Hierdoor ontstond bij het Sales-team de wens om actuele klantinformatie continu inzichtelijk en beschikbaar te hebben voor gegevensanalyse. Denk aan informatie over de verschillende producten die een klant afneemt, recente ordercijfers en actuele prijsinformatie inclusief kortingsstructuren. Verder wilde Sales dat de verkoopteams de klantinformatie op iedere gewenste locatie in kunnen zien en kunnen delen met klanten. Vraag aan Advanced Programs was dan ook om een dashboard te ontwikkelen waarin verschillende klantgegevens én stuurinformatie visueel aantrekkelijk gepresenteerd staan.

Aanpak

Met de genoemde eisen en wensen heeft AP Tableau gepositioneerd. Tableau is een gebruiksvriendelijke, slimme Visual Analytics oplossing. In een eerste Proof of Concept werd al snel duidelijk dat Tableau goed aansloot bij de ambities van onze klant. Vervolgens zijn een aantal ‘discovery’ sessies georganiseerd met een team waarin verschillende, toekomstige gebruikers vertegenwoordigd waren. Deze sessies leverden input op voor het BI-plan. In dit plan zijn de doelstellingen, infrastructuur en de informatiebronnen van het dashboard uitgewerkt. Een goede samenwerking tussen data scientist en business analist functies is cruciaal geweest voor een goede voortgang en een adequate oplevering van de gewenste dashboards.

Resultaten

  • In 3 maanden oplevering van de dashboards waarin data visueel aantrekkelijk op thema gepresenteerd staat.
  • Instructie aan en goede educatie van accountmanagers in het gebruik van de ontwikkelde dashboards (dagdeel).
  • Tijdens de eerste weken na oplevering is er voor gezorgd dat gebruikersvragen snel en adequaat beantwoord werden en is technische ondersteuning op afroep beschikbaar gesteld.
  • Met de ervaringen van gebruikers zijn gedurende de eerste weken na ingebruikname de dashboard geoptimaliseerd. Met name de business analist heeft diverse verbeteracties doorgevoerd om de dashboards zo optimaal mogelijk te maken.

Heeft u een vraag over Tableau of data visualisatie of wilt u weten wat data visualisatie voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Erwin Wolters, E: erwin.wolters@advancedprograms.nl of bel naar T: 088- 4000 2300.