Soms moet je lef hebben, het heft in eigen hand te nemen. Heerlijk weer zo’n mooi gezegde, maar zit de waarheid ook in de kern?

Medio juli heeft onze CTO, Eric van Tol, een artikel gepubliceerd over de wereld van ‘datagedreven service-innovatie’. Na flink wat onderzoek vond hij onvoldoende overzicht van de opbouw en uitvoering van een innovatieve service en bijbehorend datagebruik. Als antwoord ontwikkelde hij daarom een eigen visuele checklist. Zie hier het artikel.

Uitdaging voor organisaties is om deze nieuwe inzichten vervolgens om te zetten naar pragmatiek en oplossingen om van data slimme nieuwe diensten of producten te bouwen en te versnellen.

Organisaties denken met data het nieuwe goud in handen te hebben. Velen hebben daarom de afgelopen jaren geïnvesteerd en geëxperimenteerd met data, maar goud hebben ze nog niet gevonden (of in ieder geval niet op grote schaal).

Met onze propositie ‘Slimmer door data’ bieden wij organisaties een route om goud te vinden, te bewerken en er nieuwe producten mee te maken. Betrouwbare Informatie is dan essentieel en misschien wel een open deur als het gaat om compliance, wetgeving en daadwerkelijk keuzes willen baseren op de data. Een Agile (Data) Architectuur zorgt voor een omgeving die flexibel en wendbaar is, waardoor je als organisatie kunt blijven meebewegen met nieuwe technologische ontwikkelingen en niet weer je eigen nieuwe legacy aan het neerzetten bent. Uiteindelijk draait het om Beter Inzicht waarmee je klanten sneller kunt voorzien van relevantie informatie, of waardoor je beter en sneller beslissingen kunt maken.

Voor de hand liggende voorbeelden zijn het gebruik van allerlei IoT-achtige data die je kunt toevoegen aan bestaande diensten om zo te verrijken. Een bewegingssensor in een vergaderruimte geeft bijvoorbeeld aan of en hoe vaak de ruimte is gebruikt, waardoor je het schoonmaakschema hierop kunt aanpassen. Het vergaren van diverse open datasets met een specifiek doel en deze combineren met eigen data, waardoor antwoorden gevonden kunnen worden die voorheen onmogelijk leken. Maar ook door het servicen van je klant, zo een goed beeld van je klant/klantgedrag te hebben, waardoor je die nog meer proactief van data/inzicht kunt voorzien en daarmee waarde toevoegt.

Klanttevredenheid neemt toe, klantrelatie groeit en uiteindelijk levert dat waarde.

De kern zit voor mij dan ook in LEF en IN EIGEN HAND. Durf op een andere manier te kijken, maak kleine productieve stappen, en ga het ook echt doen.

Wij helpen je graag verder met het leveren van Beter Inzicht, het realiseren van Betrouwbare Informatie en het ontwikkelen van een Agile (Data) Architectuur.