Informatie Integratie & Governance

Vanuit onze business unit Business Transparency ondersteunt Advanced Programs bedrijven met het in kaart brengen van businessprocessen en bijbehorende datastromen. Het ontsluiten van bronnen ligt aan de basis van alle verdere activiteiten op het gebied van dataverwerking, data warehousing, data-exploratie en Business Analytics.

Bronnen die bij veel bedrijven in grote verscheidenheid en diversiteit te vinden zijn, bevatten een schat aan data. Op de juiste wijze ontsluiten en dit in de context kunnen zien van de bedrijfsprocessen, geeft een veelheid aan nieuwe inzichten en mogelijkheden om de business aan te sturen.

Advanced Programs richt zich op het adviseren, implementeren en beheren van oplossingen, waarin o.a. producten uit het IBM Infosphere platform worden meegenomen  uit het IBM Infosphere portfolio.

Gebieden waar wij ons op richten:

  • Database Management
  • Data-ontsluiting, met behulp van CDC (Change Data Capture)
  • Het verbeteren van de kwaliteit van data met behulp van Data Quality
  • Data Compliance oplossingen waarin Data Governance en Security centraal staan
Applicatiemanagement Advanced Programs
Dennis Verweij

Meer weten? Neem contact op met Dennis Verweij.